Information av vilka Personuppgifter vi samlar in

Din kontaktinformation: Namn, företag, adress, telefonnummer, e-postadress.
Personlig information: Födelsenummer (organisationsnummer) hur du vill bli kontaktad.

Du har som kund rätt i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och ingångna avtal med dig, till rättelse, radering, begränsning av personuppgiftsbehandlig samt rätt att invända mot personuppgiftsbehandligen.


Syftet med att behandla dina personuppgifter

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahålla våra produkter och tjänster.
Lämna information per post, e-post, sms samt telefon.
Följa tillämplig lagstifning, exempelvis bokföringslagar.