Verksamheten bedrivs i Skog & Industrimarknad i Laxå AB som är ett helägt dotterbolag till Skogila Förvaltning AB.
Företaget grundades 1993. Tre ägare fördelar ansvaret inom service, försäljning samt ekonomi administration.
År 2009 omsatte företaget ca 20 milj kronor och var 12 medarbetare inkl. ägarna.
Skog & Industrimarknad i Laxå AB förkortas till Skogila AB vilket i alla våra kontakter med kunder och leverantörer utgör affärsnamnet.
Skogila AB tillhandahåller sevicetjänster samt reservdelar till skogs och entreprenad maskiner.
Arbetet bedrivs både i verkstad och i fält. Företaget levererar också material och övriga förnödenheter till industrin.
Vi är auktoriserade servicelämnare för Ponsse, Ecolog samt Logmax.
Företaget har sitt säte i Laxå där verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler.