Miljö.


Skogila AB jobbar enligt koncept deponifri .
Det innebär att vi sorterar ut allt vårt avfall
I olika fraktioner. (se pdf fil)

Vår leverantör för detta är Stena Recycling AB.

Vi tar hand om avfall från våra kunder och kostnader för detta
är specificerat på faktura med en miljöavgift.
Vi har även tillstånd att transportera farligt avfall. (Se pdf fil)